خود را در دنیای صداهای خالص الهام گرفته از افسانه ها، رنگها، مردم و زندگی واقعی غوطه ور کنید.


دکتر داود اجلالی


نوای خوش داود اجلالی، میراثی از نیاکان وی به ویژه پدر بزرگ مرحومش، بهلول خان اجلالی است.

داود اجلالی از خاندان سرشناس قره داغ آذربایجان و از نوادگان برادر بزرگ «امیر ارشد» است. وی به سال ۱۳۵۸، در محله سرخاب تبریز پا به عرصه هستی گذاشت و از همان دوران کودکی، آواز خوش پدر و عموهایش، او را با موسیقی و شعر مأنوس کرد.